Komite Üyesi Adı

Görevi

Ahmet Kağan YILDIRIM

Başkan/Bağımsız Üye

Pelin Muslu SATICI

Bağımsız Üye

Ali ÖCAL (*)

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

 

 

(*) Yönetim kurulu üyesi olmayan Ali ÖCAL, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi hükmü çerçevesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi” görevini yerine getirmek üzere 1 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulunca üye olarak görevlendirilmiştir.

“Kurumsal Yönetim Komitesi”; “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücretlendirme Komitesi” görevlerini de üstlenmiştir.

 

Komite Üyesi Adı

Görevi

Ahmet Kağan YILDIRIM

Başkan/Bağımsız Üye

Pelin Muslu SATICI

Bağımsız Üye

Komite Üyesi Adı

Görevi

Ahmet Kağan YILDIRIM

Başkan/Bağımsız Üye

Pelin Muslu SATICI

Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları Bağlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları