• Atatürk Oto Sanayi Kavşağı - Özka İnşaat - Maslak
 • Mall Of İstanbul - Torunlar GYO - İkitelli
 • Terrace Fulya - İnanlar - Fulya
 • Metrogarden - Sur Yapı İnşaat - Çekmeköy
 • Finanskent - Kalyon İnşaat - Alibeyköy
Telefon : 0 (212) 289 70 10 pbx
Faks : 0 (212) 289 68 59
E Posta : info@bogazicibeton.com
KALİTE - BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ VE BAKIMI
 1. Betonu Yerleştirmeden Önce Yapılacaklar
  • Kalıplar sağlam, temiz ve yağlanmış olmalıdır.

  • Yer betonu dökülecekse zemin sıkıştırılıp nemlendirilerek döküme uygun hale getirilmelidir.
  • Beton teslim alınırken irsaliye fişinden başlanarak istenmiş olunan ürünün özellikleri kontrol edilmelidir.

 2. Betonun Yerleştirilmesi Sırasında Yapılacaklar
  • Beton, kalıba yüksekten dökülmemelidir. (en fazla 1,5 m) Bu ayrışmaya ve kalıbın patlamasına neden olur.

  • Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir.
  • Kolon ve perde gibi düşey elemanlar en az üç defada doldurulmalıdır.
  • Betonu sıkıştırmak için vibratör kullanılmalıdır. (deprem yönetmeliğinde vibratör kullanımı zorunlu kılınmıştır)

 3. Vibrasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Vibratör ucunu betonun içine hızlıca daldırmak ve betondan yavaşça çıkarmak gerekir.

  • Kalıplara kesinlikle vibratör ucu temas etmemelidir.
  • Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçaplarına bağlı olarak 45-50 cm’yi geçmemelidir.
  • Titreştirilen bölgeler birbirlerine örtüşecek şekilde vibrasyon yapılmalıdır. vibrasyon esnasında vibratörün her defasında bir önceki tabakaya 10 cm kadar girmesi tabakaların kaynaşmasını sağlar.
  • Vibratör, betonu yatay yönde taşımak için kullanılmamalıdır.
  • Vibratör ucu taze beton içerisinde çok kısa veya çok uzun süre tutulmamalıdır.
  • Az, aşırı yada yanlış vibrasyon uygulaması sonucu betonun içindeki ince ve kaba malzeme birbirinden ayrışır. betonun homojenliğinin bozulduğu bu duruma ayrışma (segregasyon) denir. Bu durumun oluşmasından kaçınılmalıdır.

 4. Beton Yüzeyinin Bitirilmesi

   Düşey yüzeyler genellikle kalıp ile temas halinde olduklarından istenen yüzey kalitesine göre değişen kalite ve tipte kalıplar kullanılır. Bazen kalıp alındıktan sonra yüzeye el veya makine ile ek bitirme işlemleri uygulanabilir. Çoğunlukla yatay yüzeyler kalıpsız bitirilirler. Bu şekilde yapılan bitirme işleminde bazen makine yöntemleri de kullanılabilir.

   Döşeme betonlarında yüzey bitirme işlemi genellikle çelik veya ahşap mastar ve malalarla yapılır. Kenar pah ve derz işlemleri gereken yerlerde, önce kenar bitirmesi yapılmalı, sonra pah ve derzleri bitirilmelidir.

   Bazı beton satıhlarında mastar ve mala işleminden sonra gereken pürüzlülüğün verilmesi için, belirli bir yönde tarak çekilir. bazı büyük döşeme ve kaplama betonlarında ise vibrasyonlu mastar ve makine malası kullanılabilir.

 5. Betonun Bakımı (Betonun Kürü)

   Beton yerleştirildikten sonra veya beton ürünlerinin imalatından sonra oluşabilecek su kaybını engellemek ve hidratasyon reaksiyonlarının uygun şekilde ve zamanında gerçekleşmesini sağlamaktır. Çimento hidratasyonu günlerce, haftalarca hatta aylarca sürer. Hidratasyon reaksiyonunun devamı için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık (durabilite) elde edilemez.

   Betonun su kaybederek kurumasını önlemek, dolayısıyla çimentonun hidratasyonunu sürdürmesi için üç yol izlenir.

   • Su geçirmeyen bir örtü ile beton yüzeyi kapatılır.
   • Sürekli olarak betonun yüzeyinin nemli kalması sağlanır. Genellikle hortum yada yağmurlama sistemi ile su püskürtülür yada su göleti oluşturulur.
   • Kimyasal kür katkıları kullanılarak beton yüzeyinin kaplanması sağlanır.

Özellikle geniş yüzeye sahip beton işlerinde buharlaşma ile kaybedilen su hidratasyon reaksiyonlarının yavaşlamasına neden olacaktır.

 1. Su İle Kür Yapılması

  Sürekli olarak beton yüzeyinin ıslak kalması sağlanmalıdır. Uygun kür süresi yaklaşık 7 gündür. Kış aylarında bu süre uzatılmalıdır. Su püskürtülerek beton yüzeyinin ıslatılması çok iyi bir kür metodudur. Eğer bu işlem aralıklarla yapılıyorsa beton yüzeyinin kuru kalmamasına dikkat gösterilmelidir. Bu sistemin tek dezavantajı maliyetidir. Sistemin uygun ilerlemesi için yeterli miktarda su ve tecrübeli uygulamacı gerekmektedir.

  Telis bezi veya diğer su tutucu örtüler kullanılarak da beton yüzeyinin ıslak kalması ve buharlaşmanın daha az olması sağlanabilir. Yüzeyde bozulma olmasını engellemek için beton sertleşir sertleşmez su tutucu örtüler serilmelidir. Özellikle döşeme köşelerinde daha dikkatli ve özenli olunmalıdır. Örtülerin sürekli ıslak kalmaları sağlanmalıdır.

 2. Kimyasal Maddeler ile kür yapılması

  Uygulanan kimyasal kür malzemeleri işin cinsine göre faklılık gösterir. Beyaz veya alüminyum renginde olan kimyasal malzemeler beton yüzeyinde ince bir polimer tabakası oluşturur. Sıvı maddenin içindeki su zamanla buharlaşır ve bileşikteki kimyasal madde beton yüzeyinde zarsı bir tabaka oluşturur. Bu tabaka buharlaşmayı çok düşük seviyelere indirdiği gibi, özellikle sıcak mevsimlerde, beton yol gibi uygulamalarda güneş ışınlarının beton yüzeyinde kırılmasını ve yansımasını da sağlar.

 3. Beton Yüzeyinin Örtü İle Kaplanarak Kür Yapılması

  Polietilen örtüler, elemanlarda kalıplar söküldükten sonra en geç yarım saat içinde ve döşemelerde beton yeteri sertliği kazanır kazanmaz uygulanmalıdır. Uygulamaya beton yüzeyi kurumadan önce başlanmalıdır. Eğer beton baskı beton ya da desenli yol ise örtüler hafif bir iskelet üzerine yerleştirilmelidir. Bu sayede beton yüzeyi bozulmamış olur. Bu tarz bir kürde polietilen örtüler yerleştirilmeden önce betondaki suyun terleyip buharlaşmasını beklemeye gerek yoktur. Kür uygulaması beton yerleştirildiğinde başlanabilir.
   

[ Ana Sayfa ] [ Hakkımızda ] [ Ürünlerimiz ] [ Kalite ] [ Teknik Bilgi ] [ Referanslar ] [ İnsan Kaynakları ] [ İletişim ] [ KVK ]

© 2012 Boğaziçi Beton San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları saklıdır.

Tasarım ve Programlama TVITNet