You are currently viewing 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00’de ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul ile ilgili detay bilgilendirmeler KAP platformunda(https://www.kap.org.tr) ve İnternet Sitemiz-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul menü adımında da yer almaktadır. Ortaklarımıza duyurulur.